Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Đề án 4182/ĐA-SYT ban hành khung giá thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo mô hình cụm tại Trung tâm y tế Ninh Sơn 
06/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Đề án 4182 thu gom XLCTRYT-TTYT Ninh Son.pdf
 
Liên kết website