Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Đề án 3642/ĐA-SYT thanh toán viện phí không dùng tiền mặt áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 
30/09/2019 
 
 
Liên kết website