Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Danh sách viên chức đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét trình cấp thẩm quyền, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý 
23/01/2019 
 

Danh sách viên chức đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để đánh giá chương trình

hành động trước khi xem xét trình cấp thẩm quyền, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý


Mời xem chi tiết tại đây:107.pdf

 
Liên kết website