Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cơ sở tự công bố(Tiếp nhận từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019) 
14/01/2019 
 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

(Tiếp nhận từ ngày  14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)

 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nem chua Huy Hoàng

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất nem chả Huy Hoàng

Số 527 đường 21 tháng 8, phường Bảo An, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

15/01/2019

2

Chả lụa Huy Hoàng

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất nem chả Huy Hoàng

Số 527 đường 21 tháng 8, phường Bảo An, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

15/01/2019

3

Nước mắm nhĩ cá cơm Tám Sạp 8S Cà Ná Ninh Thuận loại đặc biệt

Hộ kinh doanh Tám Sạp 8S

Lạc Nghiệp 2, Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận

16/01/2019

4

Nho sấy Thanh Thanh

Hộ kinh doanh Thanh Thanh II

Số 09 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/01/2019

5

Cóc sấy Thanh Thanh

Hộ kinh doanh Thanh Thanh II

Số 09 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/01/2019

6

Xoài sấy Thanh Thanh

Hộ kinh doanh Thanh Thanh II

Số 09 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/01/2019

 

 
Liên kết website