Thông tin dược
Thông tin dược
Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 38) 
19/04/2016 
 

Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn

PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 38)

Mời xem chi tiết tại đây:CV_4936_gửi_SYT_(Đợt38).pdf
                                   CV_4937_gửi_DN_(Đợt38).pdf
                                   DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot1-dot38).pdf
                                   DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot1-dot38).xlsx
                                    Đợt38-Đạt.pdf
                                    Đợt38-Giải_trình.pdf
                                    Đợt38-Không_đạt.pdf

 
Liên kết website