Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018) 
05/01/2019 
 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

(Tiếp nhận từ ngày  24/12/2018 đến ngày 28/12/2018)

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước mắm nhĩ cá cơm Nol Cà Ná loại đặc biệt

Hộ kinh doanh NOL

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

24/12/2018

2

Nước mắm cá cơm Nol Cà Ná loại thượng hạng

Hộ kinh doanh NOL

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

24/12/2018

3

Nước mắm cá cơm Nol Cà Ná loại hạng 1

Hộ kinh doanh NOL

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

24/12/2018

4

Thịt cừu phá lấu

Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ Ninh Thuận

Số 03 Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

24/12/2018

5

Thịt cừu nướng tảng

Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ Ninh Thuận

Số 03 Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

24/12/2018

6

Thịt cừu đút lò

Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ Ninh Thuận

Số 03 Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

24/12/2018

7

Thịt cừu hun khói

Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ Ninh Thuận

Số 03 Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

24/12/2018

8

Thịt cừu tươi

Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ Ninh Thuận

Số 03 Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

24/12/2018

9

Đường kính trắng

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Phan Rang

Số 160 Bác Ái, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

25/12/2018

10

Thịt dê viên Triệu Tín

Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh dê, cừu Triệu Tín

Thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

25/12/2018

11

Thịt cừu viên Triệu Tín

Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh dê, cừu Triệu Tín

Thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

25/12/2018

12

Thịt dê rút xương Triệu Tín

Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh dê, cừu Triệu Tín

Thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

25/12/2018

13

Thịt cừu rút xương Triệu Tín

Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh dê, cừu Triệu Tín

Thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

25/12/2018

 
Liên kết website