Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (tiếp nhận từ ngày 29/9/2018 đến ngày 14/10/2018) 
10/10/2018 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Bánh nếp chiên Trung Kiên

Hộ kinh doanh Trung Kiên

Thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

05/10/2018

2

Nước đá dùng liền

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Màng

Thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

08/10/2018

 
Liên kết website