Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (tiếp nhận từ ngày 14/6/2021 –18/6/2021) 
25/06/2021 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Kem dừa - Triều Hưng

Hộ kinh doanh Hứa Mỹ Liên

Số 18 đường Ngô Quyền, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

14/6/2021

2

Kem sầu riêng - Triều Hưng

Hộ kinh doanh Hứa Mỹ Liên

Số 18 đường Ngô Quyền, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

14/6/2021

3

Kem dâu - Triều Hưng

Hộ kinh doanh Hứa Mỹ Liên

Số 18 đường Ngô Quyền, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

14/6/2021

4

Kem khoai môn - Triều Hưng

Hộ kinh doanh Hứa Mỹ Liên

Số 18 đường Ngô Quyền, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

14/6/2021

5

Kem lá dứa - Triều Hưng

Hộ kinh doanh Hứa Mỹ Liên

Số 18 đường Ngô Quyền, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

14/6/2021

6

Kem ca cao - Triều Hưng

Hộ kinh doanh Hứa Mỹ Liên

Số 18 đường Ngô Quyền, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

14/6/2021

7

Chanh muối đường phèn Gia Hân

Hộ kinh doanh Chanh muối đường phèn Gia Hân

Số 772/10 đường 21 tháng 8, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

16/6/2021

8

Tắc xí muội Gia Hân

Hộ kinh doanh Chanh muối đường phèn Gia Hân

Số 772/10 đường 21 tháng 8, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

16/6/2021

 
Liên kết website