Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (tiếp nhận từ ngày 09/11 - 20/11/2020) 
23/11/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước mắm cá cơm truyền thống Ngôi nhà đỏ loại thượng hạng

Hộ kinh doanh Ngôi nhà đỏ

Thôn Lạc Sơn 2, Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0835034099

11/11/2020

2

Nước mắm cá cơm truyền thống Ngôi nhà đỏ loại hạng 1

Hộ kinh doanh Ngôi nhà đỏ

Thôn Lạc Sơn 2, Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0835034099

11/11/2020

3

Nước mắm cá cơm truyền thống Ngôi nhà đỏ loại hạng 2

Hộ kinh doanh Ngôi nhà đỏ

Thôn Lạc Sơn 2, Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0835034099

11/11/2020

4

Nước uống đóng chai, đóng bình Hoàng Oanh

Hộ kinh doanh Hoàng Oanh

17/49/32 đường Thống Nhất, phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0933008668

11/11/2020

5

Nước uống đóng bình Pura

Hộ kinh doanh Phan Văn Sửu

Số 98/15B, đường Trương Định, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 0387617159

11/11/2020

6

Nước mắm cá cơm nguyên chất Cà Ná Thùy Trang - loại Thượng hạng

Hộ kinh doanh Thùy Trang

Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 02593760755 - 0354287879

11/11/2020

7

Nhàu khô Ninh Vũ

Hộ kinh doanh Ninh Vũ

Thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0392768729

13/11/2020

8

Bột nhàu Ninh Vũ

Hộ kinh doanh Ninh Vũ

Thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0392768729

13/11/2020

9

Nước ép nhàu Ninh Vũ

Hộ kinh doanh Ninh Vũ

Thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0392768729

13/11/2020

10

Thị heo đen

Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Suối đá

Thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0918663282 - 0823905691

13/11/2020

11

Nước mắm cốt nhĩ cá cơm truyền thống Đông Hưng - Cà Ná loại đặc biệt

Hộ kinh doanh Đông Hưng

Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 02593861132,02593760636,0918890396

16/11/2020

12

Nước mắm cốt nhĩ cá cơm truyền thống Đông Hưng - Cà Ná loại thượng hạng

Hộ kinh doanh Đông Hưng

Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 02593861132,02593760636,0918890396

16/11/2020

13

Nước đá dạng ống Kiều Thanh Liêm

Hộ kinh doanh Kiều Thanh Liêm

Số 10, đường Lý Thường Kiệt, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 02593822260

16/11/2020


 
Liên kết website