Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 31/10 đến ngày 25/11/2019) 
12/12/2019 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

01

Cháo yến trẻ em Yenviet Nest IQ – vị tôm hầm Bí Đỏ

Công ty Cổ phần Yến Việt

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận

31/10/2019

02

Cháo yến trẻ em Yenviet Nest IQ – vị thịt bằm

Công ty Cổ phần Yến Việt

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận

31/10/2019

03

Cháo yến chay rau nấm

Công ty Cổ phần Yến Việt

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận

31/10/2019

04

Nước uống đóng chai, đóng bình Lucky

Công ty TNHH Phú Lâm

Khu phố 6, phường Thanh Sơn, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận

01/11/2019

05

Nước đá 777

Hộ kinh doanh Nước uống đóng chai 777

Thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

01/11/2019

06

Rượu Mortlach Aged 12 years Single Malt Scotch Whisky 43,4%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

11/11/2019

07

Rượu Mortlach Aged 16 years Single Malt Scotch Whisky 43,4%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

11/11/2019

08

Rượu Mortlach Aged 16 years Single Malt Scotch Whisky 43,4%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

11/11/2019

09

Rượu Mortlach Aged 20 years Single Malt Scotch Whisky 43,4%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

11/11/2019

10

Rượu John Walker & Sons Private Collection Aged 28 Years Blended Scotch Whisky 42.8 %

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/11/2019

11

Rượu Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky 40 % - Year of the Rat

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/11/2019

12

Nước uống đóng chai, đóng bình Vĩnh Hải Water

Công ty TNHH Công Lập Vĩnh Hải

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

12/11/2019

13

Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng cốt cô đặc

Hộ kinh doanh Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

14/11/2019

14

Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng thượng hạng (cốt cá cơm)

Hộ kinh doanh Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

14/11/2019

15

Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng thượng hạng

Hộ kinh doanh Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

14/11/2019

16

Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng hạng 1

Hộ kinh doanh Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

14/11/2019

17

Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng hạng 2

Hộ kinh doanh Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

14/11/2019

18

Rượu Casks of Distinction Benrines aged 21 years Single Malt Scotch Whisky 55.6%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

25/11/2019

19

Rượu Johnnie Walker

a Song of Ice Blended Scotch Whisky 40.2% - Game of Thrones Limited Edition

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

25/11/2019

20

Rượu Johnnie Walker

a Song of Fire Blended Scotch Whisky 40.8% - Game of Thrones Limited Edition

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

25/11/2019

21

Ly thủy tinh Peaks Highball Glass

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

25/11/2019

22

Ly thủy tinh Captain Morgan Tankard On-Trade

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

25/11/2019

 
Liên kết website