Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 30/11 - 04/12/2020) 
16/12/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Măng tây xanh An Xuân

Hơp tác xã sản xuất và thương mại Nông nghiệp An Xuân

Thôn An Xuân, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0918812757

01/12/2020

2

Nấm Linh Chi

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Châu Út

Khu phố 4, phường Văn Hải,  TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 0786788809

02/12/2020

3

Nước đá ống Tiến Kim

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoàng Kim

Thôn Tà Lú 3, Xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0792141569

03/12/2020

4

Giấm nho

Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận

41/68 Nguyễn Trác, khu phố 10, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 0259 3517640, 0902671738

04/12/2020

 
Liên kết website