Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 28/6/2021 – 02/7/2021) 
07/07/2021 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Rượu nho chưng cất Đầm Phá Xanh

Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận

41/68 Nguyễn Trác, khu phố 10, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

30/6/2021

2

Rượu nho chưng cất Hỏa Long

Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận

41/68 Nguyễn Trác, khu phố 10, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

30/6/2021

3

Rượu nho chưng cất Kim Mộc

Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận

41/68 Nguyễn Trác, khu phố 10, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

30/6/2021

4

Rượu nho chưng cất Lạc Sơn

Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận

41/68 Nguyễn Trác, khu phố 10, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

30/6/2021

5

Rượu nho chưng cất Sắc Xuân

Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận

41/68 Nguyễn Trác, khu phố 10, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

30/6/2021

 
Liên kết website