Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 28/12/2020 - 31/12/2020) 
05/01/2021 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước đá dạng ống Ngọc

Hộ kinh doanh Ngọc

Số 74/2 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận     

28/12/2020

2

Nước đá sạch Phương Hải

Hộ kinh doanh Nhà máy nước đá Phương Hải

Phương Cựu 2, Phương Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

31/12/2020

3

Nước đá dạng ống Phương Nguyên

Hộ kinh doanh nhà máy nước đá Phương Nguyên

Số 230 Trường Chinh, phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

31/12/2020

 
Liên kết website