Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 27/7 - 07/8/2020) 
07/08/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước uống đóng chai Misa

Hộ kinh doanh Thanh Bình

Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

27/07/2020

2

Nước mắm nhĩ truyền thống cá cơm Cà Ná Phương Lam - loại đặc biệt

Hộ kinh doanh Phương Lam

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0913930071

02/08/2020

3

Nước mắm cá cơm truyền thống Cà Ná Phương Lam - loại thượng hạng

Hộ kinh doanh Phương Lam

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0913930071

02/08/2020

4

Nước mắm cá cơm truyền thống Cà Ná Phương Lam - loại 1

Hộ kinh doanh Phương Lam

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0913930071

02/08/2020

5

Nho sấy

Công ty TNHH sản xuất TM DV Ba Mọi

Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

06/08/2020

6

Táo sấy

Công ty TNHH sản xuất TM DV Ba Mọi

Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

06/08/2020

7

Chuối sấy

Công ty TNHH sản xuất TM DV Ba Mọi

Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

06/08/2020

8

Rượu vang Phan Rang (Cabernet Sauvignon)

Công ty TNHH sản xuất TM DV Ba Mọi

Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

06/08/2020

9

Rượu vang Phan Rang (Sauvignon Blanc)

Công ty TNHH sản xuất TM DV Ba Mọi

Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

06/08/2020

10

Rượu Brandy Ba Mọi

Công ty TNHH sản xuất TM DV Ba Mọi

Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

06/08/2020

11

Nho Ba Mọi

Công ty TNHH sản xuất TM DV Ba Mọi

Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

06/08/2020

 
Liên kết website