Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 23/11 - 27/11/2020) 
01/12/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước mắm nhĩ cá cơm Hoa Phượng Cà Ná loại thượng hạng

Hộ kinh doanh Hoa Phượng

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0966032227, 0916204738

23/11/2020

2

Nước mắm cá cơm cốt nhĩ nguyên chất truyền thống sạch Cà Ná Huy Hoàng loại đặc biệt

Hộ kinh doanh Nguyễn Báu

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 02593761991

24/11/2020

3

Nước uống đóng chai, đóng bình Amazon

Công ty TNHH SX TM DV Thế Vỹ Amazon

Thôn An Xuân, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0936083820, 0846800769

25/11/2020

4

Nước mắm truyền thống CANA 15 độ đạm

Công ty TNHH nước mắm CANA

Quốc lộ 1A, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0906686868

26/11/2020

5

Nước mắm truyền thống CANA 25 độ đạm

Công ty TNHH nước mắm CANA

Quốc lộ 1A, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0906686868

26/11/2020

6

Nước mắm truyền thống CANA 35 độ đạm

Công ty TNHH nước mắm CANA

Quốc lộ 1A, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0906686868

26/11/2020

7

Nước mắm truyền thống CANA 45 độ đạm

Công ty TNHH nước mắm CANA

Quốc lộ 1A, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0906686868

26/11/2020

8

Rượu vang nho 39

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Rượu, Mật nho 39

Thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0934526739, 0934526339

27/11/2020

9

Rượu vang

Hơp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0918427926

27/11/2020

10

Mật nho

Hơp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0918427926

27/11/2020

11

Táo sấy

Hơp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0918427926

27/11/2020

12

Mứt rau câu Hồng Vân

Hơp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0918427926

27/11/2020

13

Nho sấy không đường

Hơp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0918427926

27/11/2020

14

Nho hồng sấy

Hơp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0918427926

27/11/2020

15

Nho NH01-152 hồng ngón tay

Hơp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0918427926

27/11/2020

16

Nho tươi

Hơp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0918427926

27/11/2020

17

Nước mắm cá cơm Cà Ná Trung Nữ loại thượng hạng

Hộ kinh doanh Trung Nữ

Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 02593760818, 0916367074

27/11/2020

 
Liên kết website