Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020) 
28/04/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Muối sấy thực phẩm có I-ốt

Công ty Cổ phần Sản xuất và chế biến muối BIM

Quốc lộ 1A, thôn Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 02593960272, 02593960456

21/4/2020

 
Liên kết website