Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 18/5 - 22/5/2020) 
02/06/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước uống đóng bình, đóng chai ALÔ

Hộ kinh doanh Đào Ngọc Lập

Cảng cá Cà Ná mở rộng, thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0906340871

18/5/2020

 
Liên kết website