Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018) 
26/12/2018 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước mắm nguyên chất cá cơm truyền thống Quang Minh Cà Ná loại đặc biệt

Hộ kinh doanh Quang Minh

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

18/12/2018

2

Nước mắm nguyên chất cá cơm truyền thống Quang Minh Cà Ná 50 loại thượng hạng

Hộ kinh doanh Quang Minh

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

18/12/2018

3

Nước đá dùng liền

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đức

Thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

18/12/2018

4

Nước đá ống dùng liền

Hộ kinh doanh Đổng Duy Hùng

Thôn Như Bình, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

18/12/2018

 
Liên kết website