Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 13/7 - 24/7/2020) 
28/07/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước uống đóng chai, đóng bình Aqua Dragon

Cơ sở sản xuất nước Phúc Khang

Lạc Nghiệp 1, Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 02593861692, 0914634950

14/07/2020

2

Nước mắm cốt nhĩ cá cơm đặc biệt hiệu Nam Phan

Công ty TNHH sản xuất chế biến thủy sản và Thương mại Thanh Phát

30/3 đường Bạch Đằng, khu phố 4, phường Đông Hải, TP.  Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 02593897795

22/07/2020

3

Nước mắm cốt nhĩ cá cơm đặc thượng hạng hiệu Nam Phan

Công ty TNHH sản xuất chế biến thủy sản và Thương mại Thanh Phát

30/3 đường Bạch Đằng, khu phố 4, phường Đông Hải, TP.  Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 02593897795

22/07/2020

4

Nước mắm cá cơm hiệu Nam Phan - Hạng I

Công ty TNHH sản xuất chế biến thủy sản và Thương mại Thanh Phát

30/3 đường Bạch Đằng, khu phố 4, phường Đông Hải, TP.  Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 02593897795

22/07/2020

5

Nước mắm cá cơm hiệu Nam Phan - Hạng II

Công ty TNHH sản xuất chế biến thủy sản và Thương mại Thanh Phát

30/3 đường Bạch Đằng, khu phố 4, phường Đông Hải, TP.  Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 02593897795

22/07/2020

 
Liên kết website