Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 13/01 đến ngày 20/01/2020) 
21/01/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

01

Nhân hạt điều rang muối

Công ty TNHH Phú Thủy

Lô N1 Cụm Công nghiệp Tháp Chàm, đường Bác Ái, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

16/01/2020

02

Nhân hạt điều

Công ty TNHH Phú Thủy

Lô N1 Cụm Công nghiệp Tháp Chàm, đường Bác Ái, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

16/01/2020

03

Nước uống đóng bình, đóng chai 4You

Hộ kinh doanh Quốc Sơn

Số 13, đường Quang Trung, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/01/2020

 
Liên kết website