Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019) 
13/09/2019 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

01

Nắp màu đỏ chai đựng nước mắm

Công ty TNHH nước mắm CANA

Quốc lộ 1A, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

09/9/2019

02

Nắp màu vàng chai đựng nước mắm

Công ty TNHH nước mắm CANA

Quốc lộ 1A, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

09/9/2019

03

Nắp màu xanh chai đựng nước mắm

Công ty TNHH nước mắm CANA

Quốc lộ 1A, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

09/9/2019

04

Phích (KETEL BESPOKE)

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

09/9/2019

05

Xô đựng đá (BUL JULEPTIN)

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

09/9/2019

06

Ly giấy

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

09/9/2019

07

Ly thủy tinh (KETEL Bloody Mary Glass)

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

09/9/2019

08

Ly thủy tinh (Tanqueray Copa Glass)

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

09/9/2019

09

Ly thủy tinh (Bul shot Glass)

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

09/9/2019

10

Ly sứ (DON Skull Mugs Stackable)

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

09/9/2019

11

Ly (Ketel Tin Mug Stoker)

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

09/9/2019

12

Ly (Zac perfect Serve Glass 23)

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

09/9/2019

13

Nước đá sạch Long Thuận

Công ty TNHH TM và XD Sơn Long Thuận

Số 01 Yên Ninh, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

10/9/2019

14

Rượu Clynelish Single Malt Schotch Whisky 56.1%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

15

Rượu Convalmore Aged 32 years Single Malt Schotch Whisky 48,2%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

16

Rượu Cragganmore Single Malt Schotch Whisky 55.7%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

17

Rượu Dalwhinnie Aged 25 Years Highland Single Malt Schotch Whisky 48.8%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

18

Rượu Glenkinchie Aged 24 Years Single Malt Schotch Whisky 57.2%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

19

Rượu Inchgower Aged 27 Years Single Malt Schotch Whisky 55.3%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

20

Rượu John Walker & Sons Private Collection Blended Scotch Whisky – 2016 Edition 43%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

21

Rượu John Walker & Sons Private Collection Blended Scotch Whisky – 2017 Edition 46.8%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

22

Rượu Lagavulin aged 12 years Islay Single Malt Scotch Whisky 57.7%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

23

Rượu  Linkwood  aged 37 years Speyside Single Malt Scotch Whisky 50.3%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

24

Rượu  Oban aged 21 years - Single Malt Scotch Whisky – Limited Release – Natural Cask Strength 57.9%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

25

Rượu  Pittyvaich aged 28 years - Single Malt Scotch Whisky – Limited Release – Natural Cask Strength 52.1%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

26

Rượu  Port Ellen aged 39 years  Islay Single Malt Scotch Whisky 50.9%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

27

Rượu  Strathmill aged 25 years Single Malt Scotch Whisky 52.4%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

28

Rượu  Talisker aged 25 years Single Malt Scotch Whisky 45.8%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

29

Rượu  Teaninich aged 17 years Single Malt Scotch Whisky 55.9%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

30

Rượu  The Cally aged 40 years Single Grain Scotch Whisky – Limited Release 2015 -53.3%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

31

Rượu  The Singleton aged 12 years, Single Malt Scotch Whisky of Dufftown 40%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

12/9/2019

32

 Nước uống đóng chai, đóng bình Niken

Cơ sở sản xuất nước đóng bình Niken

Văn Lâm 3, Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

13/9/2019

 
Liên kết website