Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 07/6/2021 –11/6/2021) 
17/06/2021 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Rong nho tươi

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hưng Lee

Quốc lộ 1A, Lạc Sơn 1, Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận

07/6/2021

2

Rong nho muối

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hưng Lee

Quốc lộ 1A, Lạc Sơn 1, Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận

07/6/2021


 
Liên kết website