Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 07/12 - 11/12/2020) 
18/12/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Rượu Cardhu Aged 14 Years Single Malt Scotch Whisky 2020 Special Release 56%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

2

Rượu Talisker Aged 8 Years Single Malt Scotch Whisky 2020 Special Release 57,9 %

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

3

Rượu The Singleton Aged 17 Years Single Malt Scotch Whisky of Dufftown 2020 Special Release 55,1 %

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

4

Rượu Mortlach Aged 21 Years Single Malt Scotch Whisky 2020 Special Release 56,9 %

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

5

Rượu Lagavulin Aged 12 Years Islay Single Malt Scotch Whisky 2020 Special Release 56,4 %

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

6

Rượu Pittyvaich Aged 30 Years Single Malt Scotch Whisky 2020 Special Release 50,8 %

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

7

Rượu Dalwhinnie Aged 30 Years Highland Single Malt Scotch Whisky 2020 Special Release 51,9 %

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

8

Rượu Cragganmore Aged 20 Years Single Mailt Scotch Whisky 2020 Special Release  55.8%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

9

Rượu John Walker & Sons Celebratory Blend - Blended Scotch Whisky 51%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

10

Rượu Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight Blended Scotch Whisky 200 Years  Anniversary 43.8 %

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

11

Rượu John Walker & Sons Bicentenary Blend Aged 28 Years Blended Scotch Whisky 46%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Sđt: 0259.3888666, 028.35287200.

10/12/2020

12

Rong nho tách nước AS Hoàng Ngọc

Công ty TNHH AS Hoàng Ngọc

Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh thuận,

sđt: 0913699977

10/12/2020

13

Đũa gỗ "cẩn"

Công ty TNHH Mỹ nghệ Hương Quê

Số 17/15 Thống Nhất, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

sđt: 0908 092024; 0259 3838138

10/12/2020

14

Đũa gỗ "trơn"

Công ty TNHH Mỹ nghệ Hương Quê

Số 17/15 Thống Nhất, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

sđt: 0908 092024; 0259 3838138

10/12/2020

15

Muối hạt

Công ty TNHH Muối Khánh Tường

Số 39C Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 2, phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

sđt: 0259 3890598

10/12/2020

16

Muối xay

Công ty TNHH Muối Khánh Tường

Số 39C Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 2, phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  

sđt: 0259 3890598

10/12/2020

17

Muối tinh sấy I ốt

Công ty TNHH Muối Khánh Tường

Số 39C Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 2, phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

sđt: 0259 3890598

10/12/2020 
Liên kết website