Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 05/8/2019 đến ngày 16/8/2019) 
23/08/2019 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

01

Nước uống đóng bình, đóng chai Savi

Hộ kinh doanh Hồ Thị Thu Sương

Thôn Lập Lá, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

15/8/2019

 
Liên kết website