Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 01/6 - 05/6/2020) 
10/06/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Mứt rong sụn Cô 5

Cơ sở thu mua chế biến Nông, hải sản Lê Nhân

61/3 Huỳnh Tấn Phát, phường Đài Sơn, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận, sđt: 0908823079

01/6/2020

2

Bulleit 95 Rye Frontier Whisky 45%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 02593888666, 02835287200

02/6/2020

3

The John Walker Last Cask Blended Scotch Whisky 40%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 02593888666, 02835287200

02/6/2020

4

Johnnie Walker Master’s Ruby Reserve aged 40 years Blended Scotch Whisky 43%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 0259388866,02835287200

02/6/2020

5

Ly thủy tinh High Ball

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 02593888666, 02835287200

04/6/2020

6

Cà phê bột sạch Chí Luyện

Hộ kinh doanh Cỏ Hồng

Số 39 đường 21/8, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 02593830979, 0919944834, 0355556661.

05/6/2020

7

Cà phê bột Chí Luyện

Hộ kinh doanh Cỏ Hồng

Số 39 đường 21/8, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, sđt: 02593830979, 0919944834, 0355556661.

05/6/2020

 
Liên kết website