Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tháng 7/2016 
08/08/2016 
 

                                                       DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                                             CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 7 NĂM 2016

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Hộ kinh doanh Thanh Bình

Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

20/2016/ATTP-CNĐK

8/7/2016

02

Hộ kinh doanh Tâm Tiến

Thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Nước đá ống

21/2016/ATTP-CNĐK

19/7/2016

03

Hộ kinh doanh Lâm Thị Chi

Khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Nước đá ống

22/2016/ATTP-CNĐK

19/7/2016

04

DNTN Nhà Máy nước đá Lương Cách

Quốc lộ 1A, thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Nước đá ống, nước đá cây

23/2016/ATTP-CNĐK

20/7/2016

05

Hộ kinh doanh Bạch Thanh Khiết

Khu phố 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Nước đá cây

24/2016/ATTP-CNĐK

20/7/2016

06

Hộ kinh doanh Nhân Đức

Số 496/1 đường 21/8, phường Bảo An, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

DVAU

25/2016/ATTP-CNĐK

28/7/2016

                                                                                                                                                                       

 
Liên kết website