Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tháng 5 năm 2016 
06/06/2016 
 

                        DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                   CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 5 NĂM 2016

 

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

 

DNTN Nước Đá Tấn Tài

59 Trần Thi, Phường Tấn Tài, TP.PR–TC, tỉnh Ninh Thuận

SX Nước đá ống

18/2016/ATTP-CNĐK

30/5/2016

02

Công ty TNHH TM & DV Thủy Mộc

Số 10A Trần Quốc Thảo, KP1, phường Đài Sơn, TP. PR – TC, tỉnh Ninh Thuận.

DVAU

19/2016/ATTP-CNĐK

30/5/2016

                                                                                                                                                                       

 
Liên kết website