Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tháng 3 năm 2016 
06/04/2016 
 

                              DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                   CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 03 NĂM 2016

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Miền Nhiệt đới - Khu giải trí thiếu nhi Rin Coffee

Số 285A/1, đường Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, TP. PR - TC, tỉnh Ninh Thuận

DVAU

 (Giải khát)

09/2016/

ATTP-CNĐK

25/03/2016

02

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Miền Nhiệt đới - Cà phê HD

Số 283, đường Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, TP. PR - TC, tỉnh Ninh Thuận

DVAU

 (Giải khát)

10/2016/

ATTP-CNĐK

25/03/2016

03

Hộ kinh doanh Cẩm Loan

Thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam,  tỉnh Ninh Thuận.

Nước đá ống

11/2016/

ATTP-CNĐK

25/03/2016

04

Công ty Cổ phần Sơn Hải

Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

DVAU

12/2016/

ATTP-CNĐK

25/03/2016

05

Hộ kinh doanh Việt Hiến

Thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải,  tỉnh Ninh Thuận.

Nước đá ống

13/2016/

ATTP-CNĐK

25/03/2016

                                                                                                                                                                       

 
Liên kết website