Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tháng 11 năm 2016 
12/12/2016 
 

                                               DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                                      CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 11 NĂM 2016

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Hộ kinh doanh Quốc Sơn

Số 13 đường Quang Trung, Mỹ Hương,TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

38/2016/ATTP-CNĐK

18/11/2016

 
Liên kết website