Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP tháng 3/2017 
10/04/2017 
 

                                         DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                                CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 03/2017

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Công ty TNHH Quê Hương – Quán Zing Ngon 

Khu phố 1, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Dịch vụ ăn uống

08/2017/ATTP-CNĐK

11/03/17

02

Hộ kinh doanh Báo Văn Quý

Số 306A, đường Trường Chinh, phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

09/2017/ATTP-CNĐK

17/3/2017

 
Liên kết website