Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận Cơ Sở đủ ĐK ATTP tháng 12/2015 
07/01/2016 
 

                              DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                   CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 12 NĂM 2015

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

1

Chi nhánh công ty CP Sài Gòn Hỏa xa khách sạn Cà Ná – nhà hàng Cà Ná Quán

Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận.

DVAU

54/2015/ATTP-CNĐK

04/12/2015

2

Hộ kinh doanh Trần Ngọc Lin

Khu phố 7, phường Đông Hải, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận.

Nước đá ống

55/2015/ATTP-CNĐK

18/12/2015

3

Công ty TNHH TM và DV Tuấn Vạn Tường

Số 49/4B Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận.

DVAU

56/2015/ATTP-CNĐK

18/12/2015

4

Hộ kinh doanh Phạm Thị Huyền Diệu

Số 10 đường Lý Thường Kiệt, phường Kinh Dinh, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận.

Nước đá ống

57/2015/ATTP-CNĐK

30/12/2015

                                                                                                                                                                       

 
Liên kết website