Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp giấy GCN cơ sở đủ ĐK ATTP tháng 9/2016 
07/10/2016 
 

                                            DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                                     CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 9 NĂM 2016

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Hộ kinh doanh Dương Thái Bình

Khu phố 1, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Nước đá ống

31/2016/ATTP-CNĐK

26/9/2016

02

DNTN Loan Hiển

Khu phố 6, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

DVAU

32/2016/ATTP-CNĐK

26/9/2016

 
Liên kết website