Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp công bố tháng 8/2016 
07/09/2016 
 

                      DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP CÔNG BỐ THÁNG 8/2016

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Tên sản phẩm

Nguồn gốc

Số CN

Ngày ký

CBHQ

CBPH

1

Hộ kinh doanh Bé Bầu

Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Nước mắm nhĩ cá cơm Bé Bầu Cà Ná loại đặc biệt

Trong nước

39/2016/

YTNT-XNCB

01/8/2016

2

Hộ kinh doanh Bé Bầu

Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Nước mắm cá cơm Bé Bầu Cà Ná loại thượng hạng

Trong nước

40/2016/

YTNT-XNCB

01/8/2016

3

Hộ kinh doanh Bé Bầu

Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Nước mắm cá cơm Bé Bầu Cà Ná loại hạng 1

Trong nước

41/2016/

YTNT-XNCB

01/8/2016

4

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận

Cụm Công nghiệp Thành Hải mở rộng, xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Bia hơi Ninh Thuận

Trong nước

24/2016/

YTNT-TNCB

10/8/2016

5

Hộ kinh doanh Thái Thị Nở

Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Nước mắm nhĩ lù cá cơm Đông Thành Cà Ná loại đặc biệt

Trong nước

42/2016/

YTNT-XNCB

12/8/2016

6

Hộ kinh doanh Nguyễn Báu

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Nước mắm cá cơm Huy Hoàng Cà Ná loại hạng 1

Trong nước

43/2016/

YTNT-XNCB

12/8/2016

7

Hộ kinh doanh Khải Hoàn

Khánh Chữ 2, Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Chả lụa Khải Hoàn

Trong nước

44/2016/

YTNT-XNCB

30/8/2016

 
Liên kết website