Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp công bố tháng 6/2016 
07/07/2016 
 

 DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP CÔNG BỐ THÁNG 6/2016

 

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Tên sản phẩm

Nguồn gốc

Số CN

Ngày ký

CBHQ

CBPH

1

Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố

Km 14, Quốc lộ 27, thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Rượu Nha Hố BRANDY

Trong nước

20/2016/

YTNT-TNCB

 

10/6/2016

2

Hộ kinh doanh Chính Kế

Thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Rượu nho Chính Kế

Trong nước

21/2016/

YTNT-TNCB

 

20/6/2016

3

Hộ kinh doanh Chính Kế

Thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Mật nho Chính Kế

Trong nước

22/2016/

YTNT-TNCB

 

20/6/2016

4

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất đá sạch Minh Phát

Số 81B đường Yên Ninh, Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Nước đá dùng liền

Trong nước

23/2016/

YTNT-TNCB

 

20/6/2016

5

Hộ kinh doanh Ngô Thành Phương

Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Nước mắm cá cơm Hiếu Thảo Cà Ná loại thượng hạng

Trong nước

 

29/2016/

YTNT-XNCB                         

20/6/2016

6

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Yến Việt Nam

Phòng số 4, số 236 Thống Nhất, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Tổ Yến làm sạch

Trong nước

 

30/2016/

YTNT-XNCB                         

20/6/2016

7

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Yến Việt Nam

Phòng số 4, số 236 Thống Nhất, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Tổ yến huyết làm sạch

Trong nước

 

31/2016/

YTNT-XNCB                         

20/6/2016

8

Hộ kinh doanh Trương Hiến Mai

Khu phố 2, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Cà phê Mai Mai M

Trong nước

 

32/2016/

YTNT-XNCB                         

20/6/2016

9

Hộ kinh doanh Trương Hiến Mai

Khu phố 2, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Cà phê Mai Mai M1

Trong nước

 

33/2016/

YTNT-XNCB                         

20/6/2016

10

Hộ kinh doanh Trương Hiến Mai

Khu phố 2, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Cà phê Mai Mai M3

Trong nước

 

34/2016/

YTNT-XNCB                          

27/6/2016

11

Hộ kinh doanh Cơ sở Thùy Trang

Khu phố 9, phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh  Ninh Thuận

Nước mắm nhĩ cá cơm Bà Bảy loại hạng 1

Trong nước

 

35/2016/

YTNT-XNCB

30/6/2016

 
Liên kết website