Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp công bố tháng 5/2016 
03/06/2016 
 

                DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP CÔNG BỐ THÁNG 5/2016

 

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Tên sản phẩm

Nguồn gốc

Số CN

Ngày ký

CBHQ

CBPH

1

Hộ kinh doanh Tân Phú

Khánh Sơn 1, Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh  Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình Tân Phú Water

Trong nước

16/2016/

YTNT-TNCB

 

05/5/2016

 

2

Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Hùng

Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng bình, đóng chai COOL

Trong nước

17/2016/

YTNT-TNCB

 

05/5/2016

 

3

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đức

Thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Nước đá dùng liền

Trong nước

18/2016/

YTNT-TNCB

 

06/5/2016

 

4

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Uyên Trinh

Thôn Đắc Nhơn 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Nước đá ống Lâm Trinh

Trong nước

19/2016/

YTNT-TNCB

 

27/5/2016

 

 
Liên kết website