Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp công bố tháng 01/2018 
15/03/2018 
 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP CÔNG BỐ THÁNG 01/2018

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Tên sản phẩm

Nguồn gốc

Số CN

Ngày ký

CBHQ

CBPH

1

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG ĐÔNG

Thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

NƯỚC MẮM CỐT NHĨ CÁ CƠM PHƯƠNG ĐÔNG -LOẠI THƯỢNG HẠNG

Trong nước

01/2018/YTNT-XNCB

10/01/2018

2

HỘ KINH DOANH HAI NON

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

NƯỚC MẮM CÁ CƠM HAI NON CÀ NÁ 320N LOẠI ĐẶC BIỆT

Trong nước

02/2018/YTNT-XNCB

10/01/2018

3

HỘ KINH DOANH NGUYÊN VIỆT

Thôn Đắc Nhơn 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

CÀ PHÊ RANG XAY NGUYÊN VIỆT

Trong nước

03/2018/YTNT-XNCB

10/01/2018

4

HỘ KINH DOANH QUẢNG ĐẠI CHÍNH

Thôn Hoài Ni, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH CHIWA

Trong nước

01/2018/YTNT-TNCB

10/01/2018

5

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯ ANH CÀ NÁ

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

TÚI PE

Trong nước

02/2018/YTNT-TNCB

19/01/2018

6

HỘ KINH DOANH ĐỒNG TIẾN

Thôn Tri Thủy 1, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

BÁNH TAI HEO ĐỒNG TIẾN  

Trong nước

04/2018/YTNT-XNCB              

22/01/2018

7

CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIẾT NGHI

Số 88 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

NHO SẤY KHÔNG ĐƯỜNG

Trong nước

05/2018/YTNT-XNCB

30/01/2018

8

CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM PHÚC LAI

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

NƯỚC MẮM CÁ CƠM PHÚC LAI - LOẠI THƯỢNG HẠNG

Trong nước

06/2018/YTNT-XNCB

30/01/2018

9

HỘ KINH DOANH TƯ TÂM 2

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

NƯỚC MẮM CỐT NHĨ CÁ CƠM TƯ TÂM 2 CÀ NÁ LOẠI ĐẶC BIỆT

Trong nước

07/2018/YTNT-XNCB

30/01/2018

 
Liên kết website