Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp GCN đủ Đk ATTP tháng 7/2018 
06/08/2018 
 

                                    DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                                   CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 7/2018

 

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Miền Nhiệt Đới – Cà phê Miền Nhiệt Đới

Số 285A đường Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

38/2018/ATTP-CNĐK

30/7/2018

 

 
Liên kết website