Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp GCN đủ ĐK ATTP tháng 5/2018 
15/06/2018 
 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 5/2018

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết Nam Việt

Thôn Phước Thiện 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

28/2018/ATTP-CNĐK

02/05/2018

02

Hộ kinh doanh TYNA

Thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

29/2018/ATTP-CNĐK

02/05/2018

03

Công ty TNHH Sản xuất Lam Ngọc – V _Coffee Garden

Số 20 đường Hồ Xuân Hương, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

kinh doanh dịch vụ ăn uống

30/2018/ATTP-CNĐK

07/05/2018

04

Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Toàn Hưng

Thôn Lạc Sơn, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình; nước đá ống

31/2018/ATTP-CNĐK

15/05/2018

 
Liên kết website