Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP tháng 12/2016 và tháng 01/2017 
09/02/2017 
 

                              DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                   CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 12/2016 VÀ THÁNG 01/2017

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Ngọc Thịnh

Số 136 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Nước đá ống

39/2016/ATTP-CNĐK

01/12/2016

02

Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Liêm

Thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Nước đá ống

40/2016/ATTP-CNĐK

01/12/2016

03

Hộ kinh doanh Dương Thanh Nhị

Số 34 đường Quang Trung, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Nước đá ống

41/2016/ATTP-CNĐK

13/12/2016

04

Hộ kinh doanh Hồ Thị Liên

Thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

01/2017/ATTP-CNĐK

04/01/2017

05

Hộ kinh doanh Trọng Tín

Tổ 6 thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

02/2017/ATTP-CNĐK

09/01/2017

06

Hộ kinh doanh nước uống tinh khiết Thanh Hải

Thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

03/2017/ATTP-CNĐK

24/01/2017

07

Hộ kinh doanh Bạch Thanh Khiết

Khu phố 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Nước uống đóng chai, đóng bình

04/2017/ATTP-CNĐK

24/01/2017

 
Liên kết website