Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP tháng 02 năm 2016 
08/03/2016 
 

                                                        DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                                              CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 02 NĂM 2016

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Hùng

Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Nước uống đóng chai, đóng bình

07/2016/ATTP-CNĐK

25/02/2016

02

Hộ kinh doanh Trương Thanh Bình

Số 124 đường Nguyễn Du, phường Bảo An, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận.

Nước đá ống

08/2016/ATTP-CNĐK

25/02/2016

                                                                                                                                                                       

 
Liên kết website