Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp GCN cơ sở đủ ĐK ATTP tháng 5/2017 
07/06/2017 
 

                                              DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                                                         CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP THÁNG 05/2017

 

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Doanh nghiệp tư nhân Hương Nguyên Anh

Số 11 Nguyễn Thị Định, phường Tấn Tài, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

Nước đá ống

15/2017/ATTP-CNĐK

16/05/2017

02

Cơ sở sản xuất nước Phúc Khang

Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

16/2017/ATTP-CNĐK

26/05/2017

03

Công ty TNHH Thuận Thảo – Container Coffee

Khu phố 1, đường Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Dịch vụ ăn uống

17/2017/ATTP-CNĐK

29/05/2017

04

Công ty TNHH nước uống tinh khiết đóng chai Minh Thiên

Tân Sơn 2, xã Thành Hải, TP. PRTC, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

18/2017/ATTP-CNĐK

31/05/2017

 
Liên kết website