Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp Công bố tháng 01/2016 
03/02/2016 
 

                             DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP CÔNG BỐ THÁNG 01/2016

 

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm Nguồn gốc Số CN Ngày ký
CBHQ CBPH
1 Hộ kinh doanh Cù Đe II Số 266/7/2 Thống Nhất, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Café Cù Đe Trong nước   01/2016/YTNT-XNCB 11/01/2016
2 Hộ kinh doanh Mạch Vĩnh Trường Khu phố 2, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Coffee Nghệ Thương Trong nước   02/2016/YTNT-XNCB 11/01/2016
3 Hộ kinh doanh NOL Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Nước mắm cá cơm NOL Cà Ná loại hạng 1 Trong nước   03/2016/YTNT-XNCB 14/01/2016
4 Hộ kinh doanh Việt Thảo Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Nước mắm cá cơm Việt Thảo Cà Ná loại hạng 1 Trong nước   04/2016/YTNT-XNCB 15/01/2016
5 Công ty TNHH Mamta Số 88 Đoàn Thị Điểm, P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Nước mắm cá cơm cổ truyền Nhỉ vàng loại đặc biệt 300 đạm Trong nước   05/2016/YTNT-XNCB 15/01/2016
6 Hộ kinh doanh Nguyễn Chính Thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Bánh nếp chiên Công Chính Trong nước   06/2016/YTNT-XNCB 18/01/2016
7 Hộ kinh doanh Nguyễn Chính Thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Bánh xẻ Công Chính Trong nước   07/2016/YTNT-XNCB 18/01/2016
8 Hộ kinh doanh Nguyễn Chính Thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Bánh in Công Chính Trong nước   08/2016/YTNT-XNCB 18/01/2016
9 Hộ kinh doanh Nguyễn Chính Thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Bánh mì ngọt Công Chính Trong nước   09/2016/YTNT-XNCB 18/01/2016
10 Hộ kinh doanh Kim Quang Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Nước mắm cá cơm Kim Quang Cà Ná loại hạng 1 Trong nước   10/2016/YTNT-XNCB 22/01/2016
11 Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất nem chả Huy Hoàng Số 527 đường 21 tháng 8, P. Bảo An, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Nem chua Huy Hoàng Trong nước   11/2016/YTNT-XNCB 25/01/2016
12 Hộ kinh doanh Thùy Anh Số 62/7 Trương Định, P. Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Táo sấy Thùy Anh Trong nước   12/2016/YTNT-XNCB 26/01/2016
13 Hộ kinh doanh Ông Mười Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Nước mắm nhĩ cá cơm Ông Mười Cà Ná loại đặc biệt Trong nước   13/2016/YTNT-XNCB 26/01/2016

           

 
Liên kết website