Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở công bố sản phẩm thực phẩm(Tiếp nhận từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018) 
04/12/2018 
 


TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước mắm truyền thống cá cơm Kim Quang Cà Ná 60,8 mới loại hạng 1

Hộ kinh doanh Kim Quang

Thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

19/11/2018

2

Nem chua Long Bình

Hộ kinh doanh nem chả Long Bình

Thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

20/11/2018

3

Táo sấy Thanh Thanh

Hộ kinh doanh Thanh Thanh II

Số 09 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

22/11/2018

4

Mứt rong biển Thanh Thanh

Hộ kinh doanh Thanh Thanh II

Số 09 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

22/11/2018

 
Liên kết website