Trung tâm Y tế Ninh Phước
Trung tâm Y tế Ninh Phước
Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương đương giữa thông tư 43 và 50 với thông tư liên tịch 37 của Trung tâm Y tế Ninh Phước 
20/07/2017 
 

DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA THÔNG TƯ SỐ 43 VÀ 50 VỚI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37

Mời xem chi tiết tại đây:DANH MUC THONG TU 37.xlsx

 
Liên kết website