Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Danh Mục Giá Thu Dịch Vụ, Khám Bệnh, Chữa Bệnh Năm 2015 
19/05/2015 
 

DANH MỤC GIÁ THU DỊCH VỤ KHÁM,

CHỮA BỆNH NĂM 2015

Mời xem chi tiết tại đây:gửi TTTT gia viÖn phÝ 2015.xls

 
Liên kết website