Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Công văn 5022/SYT-KHNVTC Đăng tải cập nhật danh sách đăng ký người hành nghề KBCB tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 
26/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 5022.pdf
BVT 4014.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website