Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Đại hội chi bộ Văn phòng Sở Y tế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2020 
27/10/2017 
 

Chiều ngày 24/10/2017, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận  tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2020; Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Minh Định – Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Y tế; Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thúy Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế; đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Chi bộ - Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế cùng toàn thể đảng viên Văn phòng Sở Y tế.Ông Lê Minh Định - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã triển khai và quán triệt đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước và các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến toàn thể đảng viên; Chi bộ luôn quan tâm đến tư tưởng của đảng viên và quần chúng, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách, khen thưởng, đề bạc, bổ nhiệm; Hàng năm mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng đều đăng ký bản cam kết thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và được Chi bộ tổ chức đánh giá theo sinh hoạt định kỳ 6 tháng và cả năm.

Nhiệm kỳ 2015-2017 chi bộ có 03 đảng viên nghỉ hưu, đã chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú và tiếp nhận 02 đảng viên; năm 2015 chi bộ đã chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị, năm 2017 kết nạp 01 đảng viên; Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2017, chi bộ sẽ hoàn thành các thủ tục hồ sơ phát triển đảng viên mới cho 01 quần chúng ưu tú trình Đảng ủy Sở Y tế xem xét.Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Toàn đã báo cáo kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Định đã đánh giá cao những kết quả  đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và trong thời gian tới nên tiếp tục phát huy hơn nữa việc tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017 – 2020;  Củng cố công tác chính trị tư tưởng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí và bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

                                                                                                          Xuân Diện

 
Liên kết website