Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách công ty và các sản phẩm đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm từ từ 16/06/2011 - 16/06/2014 và tháng 6 năm 2014 
01/08/2014 
 
Xin mời xem tại đây: DANH SACH.zip
 
Liên kết website