Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tháng 03/2018  
16/04/2018 
 

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Số GCN

 đủ điều kiện

Ngày cấp

01

Hộ kinh doanh Khánh Hoàng 1

Thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

19/2018/ATTP-CNĐK

14/3/2018

02

Cơ sở nước tinh khiết Đặng Dương

Khánh Nhơn 1, Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Nước uống đóng chai, đóng bình

20/2018/ATTP-CNĐK

14/3/2018


 
Liên kết website