Thông báo
Thông báo
DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Tính từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013) 
07/03/2014 
 

TT

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên người chịu trách nhiệm CMKT

Hình thức tổ chức

Địa điểm hoạt động

Số Giấy phép hoạt động KBCB

Thôn, khu phố

Xã, phường,
 thị trấn

Huyện,
thành phố

1

Phòng chẩn trị YHCT Thiện Thanh

Lưu Đại Hảo

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

15 Nguyễn Thái Học

Mỹ Hương

Phan Rang - Tháp Chàm

01/NT-GPHĐ

2

Phòng chẩn trị Đông Y Phước Dân

Huỳnh Long Thanh

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

Khu phố 1

Phước Dân

Ninh Phước

02/NT-GPHĐ

3

Phòng chẩn trị YHCT Vạn Sanh Đường

Nguyễn Tiến

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

67 Thống Nhất

Đài Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

03/NT-GPHĐ

4

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Hoàng Đức Trường

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Quốc lộ 27A, Hạnh Trí 2

Quảng Sơn

Ninh Sơn

04/NT-GPHĐ

5

Phòng chẩn trị YHCT Phát An Đường

Bùi Hữu Phú

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

Đắc Nhơn

Nhơn Sơn

Ninh Sơn

05/NT-GPHĐ

6

Dịch vụ Răng giả Nguyên Lợi

Tăng Phi Hằng

Cơ sở dịch vụ Răng giả

280 Thống Nhất

Phủ Hà

Phan Rang - Tháp Chàm

06/NT-GPHĐ

7

Phòng khám chuyên khoa Nội

Lưu Hữu Dzuẫn

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

103, Khu phố 14

Phước Dân

Ninh Phước

07/NT-GPHĐ

8

Phòng chẩn trị YHCT Phước Cường

Nguyễn Cường

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

Triệu Phong

Quảng Sơn

Ninh Sơn

08/NT-GPHĐ

9

Phòng chẩn trị YHCT Thiên Địa Nhân

Võ Sỹ Mẫn

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

Lương Cang 2

Nhơn Sơn

Ninh Sơn

09/NT-GPHĐ

10

Phòng răng giả Vĩnh Hưng 1

Phó Hoa Khanh

Cơ sở dịch vụ Răng giả

385 Thống Nhất

Kinh Dinh

Phan Rang - Tháp Chàm

10/NT-GPHĐ

11

Phòng chẩn trị Đông Y dược Tế Sanh

Lê Văn Thuật

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

237 Thống Nhất

Thanh Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

11/NT-GPHĐ

12

Phòng chẩn trị YHCT Vĩnh An

Lê Văn Hương

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

587 Thống Nhất

Kinh Dinh

Phan Rang - Tháp Chàm

12/NT-GPHĐ

13

Phòng chẩn trị YHCT Vĩnh Sanh

Nguyễn Ngọc Hương

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

40 Nguyễn Thị Minh Khai

Mỹ Bình

Phan Rang - Tháp Chàm

13/NT-GPHĐ

14

Phòng chẩn trị YHCT Thiên Phước Đường

Huỳnh Hoàng Châu

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

Phước Lợi

Phước Thuận

Ninh Phước

14/NT-GPHĐ

15

Phòng chẩn trị YHCT Đại An Hòa

Quang Văn Hòa

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

57 Hải Thượng Lãn Ông

Tấn Tài

Phan Rang - Tháp Chàm

15/NT-GPHĐ

16

Phòng răng giả Đức Thành

Phạm Thị Diệu

Cơ sở dịch vụ Răng giả

Khu phố 3

Tân Sơn

Ninh Sơn

16/NT-GPHĐ

17

Phòng chẩn trị YHCT Thiện An

Trần Như Bửu

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

151 Ngô Gia Tự

Thanh Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

17/NT-GPHĐ

18

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Đàng Hoàng Kim

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Khu phố 3

Tân Sơn

Ninh Sơn

18/NT-GPHĐ

19

Phòng răng giả Vĩnh Hưng 2

Phó Cư

Cơ sở dịch vụ Răng giả

06 Nguyễn Du

Bảo An

Phan Rang - Tháp Chàm

19/NT-GPHĐ

20

Nha khoa Quốc tế 

Phú Thị Kim Toán

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt

376A-376B Thống Nhất

Phủ Hà

Phan Rang - Tháp Chàm

20/NT-GPHĐ

21

Phòng chẩn trị YHCT Thiên Quang

Đinh Văn Lương

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

331C Thống Nhất

Thanh Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

21/NT-GPHĐ

22

Nha khoa Thẩm Mỹ Sài Gòn New 

Thạch Trung Thị Biến

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt

566 Thống Nhất

Đạo Long

Phan Rang - Tháp Chàm

22/NT-GPHĐ

23

Phòng chẩn trị YHCT Vạn Thành

Nguyễn Văn Thành

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

Đường Lê Duẩn, Khu phố 9

Phước Mỹ

Phan Rang - Tháp Chàm

23/NT-GPHĐ

24

Phòng khám chuyên khoa Nội

Lại Hoàng Ân

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Khu phố 3

Phước Dân

Ninh Phước

24/NT-GPHĐ

25

Phòng chẩn trị YHCT Thuận An Đường

Thành Văn Nơi

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

Khánh Nhơn

Nhơn Hải

Ninh Hải

25/NT-GPHĐ

26

Nha Khoa Thạch Hoa 

Thành Công Hoàng

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt

26 Nguyễn Văn Cừ

Thanh Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

26/NT-GPHĐ

27

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp 

Nguyễn Chiến

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Quốc lộ 27A, Hạnh Trí 2

Quảng Sơn

Ninh Sơn

27/NT-GPHĐ

28

Phòng khám Nội tổng hợp

Nguyễn Thị Hiền

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Khu phố 1

Tân Sơn

Ninh Sơn

28/NT-GPHĐ

29

Phòng khám bệnh chuyên khoa Tâm thần kinh

Lê Văn Đổng

Phòng khám chuyên khoa Tâm Thần

Đường Lê Duẫn, Khu phố 1 

Phủ Hà

Phan Rang - Tháp Chàm

29/NT-GPHĐ

30

Phòng khám Nội tổng hợp 

Nguyễn Thành Định

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Quốc lộ 27 A, Hạnh Trí 1

Quảng Sơn

Ninh Sơn

30/NT-GPHĐ

31

Phòng khám bệnh chuyên khoa Nhi

Tạ Yên Thị Hường

Phòng khám chuyên khoa Nhi

Khu phố 8

Tân Sơn

Ninh Sơn

31/NT-GPHĐ

32

Dịch vụ y tế

Nguyễn Thị Thắm

Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Tân Sơn I

Thành Hải

Phan Rang - Tháp Chàm

32/NT-GPHĐ

33

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Nguyễn Thị Thêm

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

573 Thống Nhất

Kinh Dinh

Phan Rang - Tháp Chàm

33/NT-GPHĐ

34

Phòng khám Nội tổng hợp

Vũ Thị Tâm

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Khu phố 7

Tân Sơn

Ninh Sơn

34/NT-GPHĐ

35

Phòng khám Phương Nam

Nguyễn Văn Bát

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

02 Huỳnh Tấn Phát

Đài Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

35/NT-GPHĐ

36

Phòng Răng Nguyễn Giần

Nguyễn Văn Giần

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

Hạnh Trí 1

Quảng Sơn

Ninh Sơn

36/NT-GPHĐ

37

Phòng Chẩn trị YHCT Vạn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

113A đường 21/8

Phủ Hà

Phan Rang - Tháp Chàm

37/NT-GPHĐ

38

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Trần Lê Thùy Uyên

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt

06 Dương Đình Nghệ

Đài Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

38/NT-GPHĐ

39

Phòng khám đa khoa Thái Hòa

Kiều Tấn Bình

Phòng khám đa khoa

93 - 95 Ngô Gia Tự

Thanh Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

39/NT-GPHĐ

40

Phòng khám chuyên khoa Nội

Nguyễn Thị Son

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

50A Ngô Gia Tự

Thanh Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

40/NT-GPHĐ

41

Phòng khám bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Đạo Văn Bờ

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

221/2S Trường Chinh

Văn Hải

Phan Rang - Tháp Chàm

41/NT-GPHĐ

42

Phòng khám Nội tổng hợp

Đinh Mun

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Lập Lá

Lâm Sơn

Ninh Sơn

42/NT-GPHĐ

43

Phòng Chẩn trị YHCT

Huỳnh Thu Phước

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

58A đường 21/8

Phủ Hà

Phan Rang - Tháp Chàm

43/NT-GPHĐ

44

Phòng khám chuyên khoa Nhi

Nguyễn Hữu Châu Thiều

Phòng khám chuyên khoa Nhi

37 đường 21/8

Phủ Hà

Phan Rang - Tháp Chàm

44/NT-GPHĐ

45

Phòng khám Sản phụ khoa

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ

Khu phố 2

Phước Dân

Ninh Phước

45/NT-GPHĐ

46

Phòng khám Sản phụ khoa

Trương Thị Mỹ Ly

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ

11B Nguyễn Văn Cừ

Đài Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

46/NT-GPHĐ

47

Phòng khám Nội tổng hợp

Trương Khánh Ly

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

11B Nguyễn Văn Cừ

Đài Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

47/NT-GPHĐ

48

Phòng khám bệnh Sản phụ khoa

Trần Thị Huyên

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ

430 Ngô Gia Tự

Đài Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

48/NT-GPHĐ

49

Phòng khám chuyên khoa Nội

Lê Thị Kim Viên

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Lạc Tân 1

Phước Diêm

Thuận Nam

49/NT-GPHĐ

50

Phòng khám bệnh Sản phụ khoa - KHHGĐ

Mai Thị Lan

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ

01 Bác Ái

Đô Vinh

Phan Rang - Tháp Chàm

50/NT-GPHĐ

51

Phòng khám Da liễu

Nguyễn Thành An

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

130 Trần Phú

Phủ Hà

Phan Rang - Tháp Chàm

51/NT-GPHĐ

52

Phòng khám chuyên khoa Mắt

Dương Thị Lệ Thanh

Phòng khám chuyên khoa Mắt

295 Thống Nhất

Thanh Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

52/NT-GPHĐ

53

Phòng khám chuyên khoa Nhi

Lương Việt Phùng

Phòng khám chuyên khoa Nhi

328 đường 21/8

Phước Mỹ

Phan Rang - Tháp Chàm

53/NT-GPHĐ

54

Phòng Siêu âm chẩn đoán

Trần Thị Thanh Phương

Phòng Siêu âm chẩn đoán

328 đường 21/8

Phước Mỹ

Phan Rang - Tháp Chàm

54/NT-GPHĐ

55

Phòng khám chuyên khoa Nội

Nguyễn Năm

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

606/2 đường 21/8

Bảo An

Phan Rang - Tháp Chàm

55/NT-GPHĐ

56

Phòng khám Nội tổng hợp

Nguyễn Thị Lệ

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

La Vang 1

Quảng Sơn

Ninh Sơn

56/NT-GPHĐ

57

Phòng khám Nội

Võ Như An

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

33D Phan Đình Phùng

Mỹ Hương

Phan Rang - Tháp Chàm

57/NT-GPHĐ

58

Phòng khám Nội tổng hợp

Đoàn Thị Vân Lan

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

Lâm Phú

Lâm Sơn

Ninh Sơn

58/NT-GPHĐ

59

Phòng chẩn trị YHCT Đức Lập

Nhiêu Quân Hải

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

Khu phố 2

Phước Dân

Ninh Phước

59/NT-GPHĐ

60

Nha khoa Việt Úc Quốc tế

Lâm Hoàng Diệu

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

722 đường 21/8

Đô Vinh

Phan Rang - Tháp Chàm

60/NT-GPHĐ

61

Nha khoa Đài Sơn

Triệu Thị Nga

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

105 Thống Nhất

Đài Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

61/NT-GPHĐ

62

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

Trương Phước Hào

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

295 Thống Nhất

Thanh Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

62/NT-GPHĐ

63

Phòng khám Nha khoa thẩm mỹ Việt Pháp

Hồ Mỹ Trang

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt

392 Thống Nhất

Đạo Long

Phan Rang - Tháp Chàm

63/NT-GPHĐ

64

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

Ung Văn Hiếu

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

08 đường 21/8

Mỹ Hương

Phan Rang - Tháp Chàm

64/NT-GPHĐ

65

Phòng khám Nội khoa

Trần Thị Diễm Ái

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

37 đường 21/8

Phủ Hà

Phan Rang - Tháp Chàm

65/NT-GPHĐ

66

Phòng chẩn trị Y học dân tộc

Mai Văn Trương

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

49/39 Ngô Gia Tự

Thanh Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

66/NT-GPHĐ

67

Phòng khám Nội khoa

Lê Trọng Luyện

Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp

75 Nguyễn Du

Bảo An

Phan Rang - Tháp Chàm

67/NT-GPHĐ

68

Nhi khoa Vũ Anh

Lê Vũ Chương

Phòng khám chuyên khoa Nhi

2A Lê Quý Đôn

Phước Mỹ

Phan Rang - Tháp Chàm

68/NT-GPHĐ

69

Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Phúc Thịnh Đường

Nguyễn Phúc Thịnh

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền

43/8 Ngô Đức Kế

Mỹ Đông

Phan Rang - Tháp Chàm

69/NT-GPHĐ

70

Phòng X-quang

Trần Ngọc Hiệp

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh

09 đường 21/8

Phủ Hà

Phan Rang - Tháp Chàm

70/NT-GPHĐ

 
Liên kết website